Salmestafetten startede i marts 2007 og er ivrigt blevet givet videre.

Det er gode aftener, der samler mange sangglade mennesker på Herrestedgaard.

 

Tidligere salmestafetholdere:

 

8. marts 2007: Grethe Madsen og Heine Popp

12. april 2007: Erna Holm og Hartvig Dollberg

11. oktober 2007: Nikolaj Hansen og Anne Marie Nielsen

1. februar 2008: Viggo Stidsen og Ole Østvig Nissen

3. april 2008:Inger Madsen og Birgitte Lautrup-Nielsen.

23 oktober 2008 Lis Mikkelsen og Christian Christiansen

26. februar 2009: Birgit Madsen og Hugø Thøfner

23. april 2009: Jensine Schmidt og Andreas Andresen

29. oktober 2009: Anni Huusmann og Mogens Frei

18. marts 2010: Esther Lautrup-Jessen og Ruth Iversen

30. september 2010: Mette Nissen og Hans Jørgen Clausen

24. marts 2011: Kirsten Sønderby og Christian Iver Petersen

29. september 2011: Birgit Nørgaard og Kirsten Sørensen

8. marts 2012: Kirsten Granlie og Børge Hansen  (5 års jubilæum for stafetten)

27. september 2012: Grete Kjeldsen og Jes Jessen

7. marts 2013: Ingeborg Asmussen og Ejner Iversen

12. september 2013: Anne Berit Holm og Britta Heick Hansen

6. marts 2014: Inger Holm og Dorthe Holm Mørk & Inger Madsen

18. september 2014: Hanne Mors og Carl Christian Madsen

12. marts 2015: Esther Christiansen og Niels Juel Lauridsen

17. september 2015: Hugo Vermond Nielsen og Hugo Thøfner

7. april 2016: Mette Clausen og Mathias Andresen

15 september 2016: Elisabeth Gaarde og  Holger Hansen

27 april 2017: Thea Lauridsen og Jes Iver Schmidt

21 sept. 2017. Mogens Lorenzen og Else Marie Sønderup Tarp

19 April 2018          Inger Skøtt og Alf Petersen

 

 

Salmer, der er sunget ved salmestafetaftenerne:  

Tallet i () angiver, hvor mange gange salmen er blevet anvendt.

2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære (2)

3: Lovsynger, Herren, min mund (3)

4: Giv mig, Gud, en salmetunge (3)

7: Herre Gud! Dit dyre navn og ære (4)

10: Alt, hvad som fuglevinger fik

11: Nu takker alle Gud (3)

12: Min sjæl du herren love

13: Måne og sol  (2

14: Tænk at livet koster livet (6)

15: Op, al den ting, som Gud har gjort  (10)

17: Almægtige og kære Gud (2)

20: Jeg ser dit kunstværk, store Gud

26: Nærmere Gud, til dig (6)

28: De dybeste lag i mit hjerte

29: Spænd over os dit himmelsejl  (5)

31: Til himlene rækker din miskundhed, Gud (4)

33: Han, som har hjulpet hidindtil  (2)

36: Befal du dine veje (3)

41: Lille Guds barn, hvad skader dig (2)

46: Sorrig og glæde de vandre til hobe (3)

49: Ingen er så tryg i fare (6)

50: Under dine vingers skygge

51: Jeg er i Herrens hænder  (2)

52: Du, Herre Krist (3)

54: Hvad mener I om Kristus

62:Jesus et eneste

67: Jeg så ham som barn  (2)

68: Se, hvilket menneske (3)

69: Du fødtes på jord  (2)

70: Du kom til vor runde jord  (8)

71: Nu kom der bud fra englekor

78: Blomstre som en rosengård

80: Tak og ære være Gud (2)

84: Gør døren høj

86: Hvorledes skal jeg møde

87: Det første lys er Ordet, talt af Gud  (2)

98: Det var ikke en nat som de andre (4)

103: Barn Jesus i en krybbe lå

108: Lovet være du jesus krist

114: Hjerte, løft din glædes vinger (2)

115: Lad det klinge sødt i sky

119: Julen har bragt velsignet bud

121: Dejlig er jorden (7)

122: Den yndigste rose er funden  (3)

123, vers 7: Lad  verden ej med al sin magt

125: Mit hjerte altid vanker

129: Julebudet til dem, der bygge (2)

136: Dejlig er den himmel blå (2)

138: De hellig tre konger så hjertensglad

147: Der sad en fisker så tankefuld  (3)

157: Betesdasøjlernes buegange

163: Fuglen har rede og ræven har grav (2)

172: Se, vi går op til Jerusalem

192: Hil dig, frelser og forsoner  (4) 2 forsk. melodier

197:Min gud, min gud

217: Min Jesus, lad mit hjerte få (3)

223: Herren af søvne

234: Som forårssolen morgenrød (2)

236: Påskeblomst! hvad vil du her (8)

238: Det er så sandt at ingen så  (2)

240: Dig være ære (2)

241: Tag det sorte kors

260: Du satte dig selv i de nederstes sted  (3)

266: Mægtigste Kriste  (2)

274: Rejs op dit hoved

276: Dommer over levende og døde

285: Hør himmelsus i tredje time

289: Nu bede vi den Helligånd (2)

290: I al sin glans nu stråler solen  (2)

291: Du, som går ud fra den levende Gud

302: Gud Helligånd! o kom

313: Kom regn af det høje

321: O kristelighed!  (3)

323: Kirken, den er et gammelt hus

330: Du, som ud af intet skabte   (2)

331: Uberørt af byens travlhed (7)

335: Flammerne er mange

336: Vor gud han er så ast n borg

352: Herrens kirke er på jord

356: Almagts Gud, velsignet vær (2)

361: Din rigssag, Jesus, være skal  (3)

367: Vi rækker vore hænder frem  (2)

368: Vintræ og grene og frugt hører sammen

369: Du, som gir os liv og gør os glade  (5)

370: Menneske, din egen magt (5)

373: Herre jeg vil

386: Udrundne de gamle dage

392: Himlene, Herre, fortælle din ære

400: Så vældigt det mødte os først i vor dåb

402: Den signede dag (2)

403: Denne er dagen, som Herren har gjort (2)

408: Nu ringer alle klokker mod sky  (3)

413: Vi kommer Herre, til dig ind

414: Den mægtige finder vi ikke (2)

428: Fader tak for liv

441: Alle mine kilder

448: Fyldt af glæde over livets under  (6)

470: Lad os bryde brødet

473: Dit minde skal, o Jesus stå

476: Kornet, som dør i jorden

478: Vi kommer til din kirke, Gud

479: Han, som på jorden bejler

484: Du som vejen er og livet

487: Nu fryde sig hver kristen mand

494: Kærlighed fra Gud

514: Guds søn har gjort

522: Nåden er din dagligdag (3)

541: Vær du mig nær  (2)

552: Nu har du taget fra os (4)

556: I Himlen, i himlen

557: Her vil ties, her vil bies (2)

561: Jeg kender et land

567: Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim

569: Ja, engang mine øjne skal se Kongen i hans pragt

571: Den store, hvide flok vi se (2)

574: For alle helgen, som i Kristi tro

588: Herre, gør mit liv til bøn

611: Så tag mig da ved hånden

612: Den store mester kommer (2)

613: Herre, du vandrer forsoningens vej

614: Far verden,  far vel

633: Har hånd du lagt på Herrens plov  (3)

634: Du ved det nok (2)

645: Stille er min sjæl til Gud

658: Når jeg er træt og trist (2)

664: Frelseren er mig en hyrde god

667: Skulle jeg dog være bange

674: Sov sødt, barnlille

675: Gud, vi er i gode hænder  (2)

677: Nu glæd dig i Herren, mit hjerte

678: Guds fred er glæden i dit sind

698: Kain, hvor er din bror?

700: Jeg ved en blomst så favr og fin

703: Det er så yndigt at følges ad (4)

704: Jert hus skal I bygge

706: I blev skabt som mand og kvinde

710: Kærlighed til fædrelandet (2)

712: Vær velkommen, Herrens år (nytår) (2)

716: Guds godhed vil vi prise

717: I går  var hveden moden

720: Som året går

721: Frydeligt med jubelkor

722: Nu blomstertiden kommer (2)

724: Solen stråler over vang

725: Det dufter lysegrønt af græs (8)

726: Gak ud, min sjæl, betragt med flid (4)

727: Gud, du fra dine de herlige højeloftssale

728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord  (6)

729: Nu falmer skoven (6)

730: Vi pløjed og vi så?de (4)

731: Nu står der skum på bølgetop  (2)

732: Dybt hælder året i sin gang (2)

733: Skyerne gråne og løvet falder  (2)

736: Den mørke nat forgangen er

739: Rind nu op i Jesu navn

743: Nu rinder solen op (4)

745: Vågn op og slå på dine strenge (4)

747: Lysets engel går med glans  (7)

748: Nu vågner alle Guds fugle små

749: I østen stiger solen op (5)

750: Nu titte til hinanden  (7)

751: Gud ske tak og lov.

752:Morgenstund har guld i mund (4)

753: Gud, du som lyset og dagen oplod

754: Se, nu stiger solen  (9)

759: Nu hviler mark og enge  (4)

761: Den klare sol går ned

762: Hvilestunden er i vente

769: Sig månen langsomt hæver  (3)

770: Jeg er træt og går til ro (4)

771: Dagen går med raske fjed

772: Til vor lille gerning ud

773: Bliv hos os når dagen hælder

775: Der står et slot i vesterled (6)

778: Fred hviler over land og by (6)

779: Lyksalig, lyksalig

781: Nu skrider dagen under

783: Kirkeklokke! mellem ædle malme (4)

784: Altid frejdig,når du går (4)

785: Tunge mørke natteskyer

786: Nu går solen sin vej (6)

787: Du, som har tændt millioner af stjerner  (9)

789: Nu lukker sig mit øje  (2)

864: Pilgrimssangen

892: Troen er ikke en klippe.

 

I alle de rige og lande

Det lysner over agres felt.

Steen Kaalø:Gud gir os livet

Lydia Lithell: Jeg har hørt om en tad

Siggurd Barret:  Vi skal ses igen

Dansens Herre

102 Højskolesangbog:  Jeg ved en lærkerede

113  Højskolesangbog:  Du skal plante et træ

141 Højskolesangbog :    Livstræets Krone

217 Højskolesangbog:  Der er noget i luften

265 Højskolesangbog:  Velkommen lærkelill

327 Højskolesangbog:  Nu er dagen fuld af sang

339 Højskolesangbog:  Vi pløjed og vi såed

347 Højskolesangbog:  Der er et yndigt land

373 Højskolesangbog: For en fremmed barskt og fattigt

453 Højskolesangbog:  Du kom med alt det der var dig.

 

 

 

Kontaktoplysninger

  • Toftlund Arrild Tirslund Pastorat
  • Telefon: 74831443
  • Email: mz@km.dk
 

Sociale links