Legat takster Toftlund Kirke

Takster årlig betaling Toftlund og Tirslund

Betaling for gravstedet Gravstedsret  Gravkastning    
Kistegrav 1 fredningsperiode 664 2639
Barnekistegrav under 15 år 664 1322
Urnegrav 1 fredningsperiode 664 326
Fælles urnegrav anonym 664 326
+ Obligatorisk vedligehold 2485  
Ikke medlemmer af folkekirken    
Betaling for gravstedet Gravstedsret Gravkastning
Kistegrav 1 fredningsperiode 7612 3832
Barnekistegrav under 15 år 4893 1966
Urnegrav 1 fredningsperiode 7612 326
Fællesurnegrav Anonym 7612 326
+ Obligatorisk vedligehold 2485  
Ren og vedligeholdelse   Årlig regning
2 Gravpladser   1121
4 Gravpladser   1454
Grandækning    
2 gravpladser   693
4 Gravpladser   1300
Pyntning pr stk   396
Blomster    
2 Gravpladser   428
4 Gravpladser   766
Alternativt blomster pr. stk.   12,02
administrationsgebyr   +69
Urnegravsteder 10 års fredning    
Ren og vedligehold   497
Grandækning   396
Blomster   254
Alternativt blomster pr stk.   12,02
+Administration   69
Plade i Plæne  Medlemmer Ikke medlemmer
Enkelt gravsted+ Gravkastning 664 Kr+2668 Kr 7612 Kr+3874 Kr
Urnegravsted 664 Kr + 330 Kr 7612 Kr + 330 Kr
Obligatorisk vedligeholdelse gravsted 10308 Kr 10308 Kr
Obligatorisk vedligeholdelse Urnegravsted 4123 Kr 4123 Kr
     
     

 

Kontaktoplysninger

  • Toftlund Arrild Tirslund Pastorat
  • Telefon: 74831443
  • Email: mz@km.dk
 

Sociale links