Legat takster Toftlund Kirke

Takster årlig betaling Toftlund og Tirslund

Betaling for gravstedet Gravstedsret  Gravkastning    
Kistegrav 1 fredningsperiode 646 2598
Barnekistegrav under 15 år 646 1301
Urnegrav 1 fredningsperiode 646 321
Fælles urnegrav anonym 646 321
+ Obligatorisk vedligehold 2423  
Ikke medlemmer af folkekirken    
Betaling for gravstedet Gravstedsret Gravkastning
Kistegrav 1 fredningsperiode 7411 3772
Barnekistegrav under 15 år 4764 1935
Urnegrav 1 fredningsperiode 4764 321
Fællesurnegrav Anonym 4764 321
+ Obligatorisk vedligehold 2423  
Ren og vedligeholdelse   Årlig rregning
2 Gravpladser   1091
4 Gravpladser   1415
Grandækning    
2 gravpladser   674
4 Gravpladser   1266
Pyntning pr stk   308
Blomster    
2 Gravpladser   417
4 Gravpladser   746
Alternativt blomster pr. stk.   11,71
administrationsgebyr   +67
Urnegravsteder 10 års fredning    
Ren og vedligehold   484
Grandækning   386
Blomster   247
Alternativt blomster pr stk.   11,71
+Administration   67
Plade i Plæne  Medlemmer Ikke medlemmer
Enkelt gravsted+ Gravkastning 646 Kr+2598 Kr 7411 Kr+3772 Kr
Urnegravsted 646 Kr + 321 Kr 4764 Kr + 321 Kr
Obligatorisk vedligeholdelse gravsted 10680 Kr 10680 Kr
Oblæigatorisk vedligeholdelse Urnegravsted 4015 Kr 4015 Kr
     
     

 

Kontaktoplysninger

  • Toftlund Arrild Tirslund Pastorat
  • Telefon: 74831443
  • Email: mz@km.dk
 

Sociale links